Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

De Konik Bourtange | Bed & Breakfast Bourtange
Versie 1.0 – juni 2020

B&B De Konik Bourtange, gevestigd aan Boerweg 4, Bourtange, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Boerweg 4
9545 TP Bourtange
+31 6 300 264 03

info@dekonik.nl
https://dekonik.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of wenst u meer informatie over welke (persoonlijke) gegevens wij opslaan en waarvoor ze gebruikt worden? Neem dan gerust contact per mail met ons op via info@dekonik.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B De Konik Bourtange verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/services en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk, u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan YouTube en Google)
 • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt door het invullen van (reserverings-)formulieren en/of het maken van een reservering of boeking via onze website:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Personalia eventuele extra gasten
 • Rekeningnummer

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

B&B De Konik Bourtange verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw reservering en/of boeking
 • Het afhandelen van uw betaling, reservering en/of boeking
 • Het creëren van de mogelijkheid om u, indien nodig, per mail of telefoon te kunnen bereiken
 • U eventueel te informeren over wijzigingen
 • Wij analyseren uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

B&B De Konik Bourtange bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle personalia en gegevens uit door u ingevoerde formulieren en/of bestellingen worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van minderjarige bezoekers

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan gerust contact met ons op via info@dekonik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B De Konik Bourtange gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te verbeteren/optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we analytische en tracking cookies om uw surfgedrag bij te kunnen houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B De Konik Bourtange. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekonik.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B De Konik Bourtange neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekonik.nl.